Mūsų Projektai

Skaityk naujausius straipsnius apie mūsų rinką ir mus.

Covid-19 produktų gamybą įmonėje Baltic plastic products, UAB

SVARBIOS NAUJIENOS

UAB „Baltic plastic products“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „Covid-19 produktų gamybą įmonėje Baltic plastic products, UAB“ Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0070.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros. Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto biudžetas: 1 250 000 Eur, iš jų ES dalis: 1 000 000,00 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021 m. kovo 22 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. rugpjūčio 08 d.

Projekto tikslas - Kovai su Covid-19 skirtų produktų gamybos proceso modernizavimas įmonėje

Projekto uždavinys - Planuojama įsigyti nauja gamybinė linija, kuria bus gaminami kovai su Covid-19 skirti produktai.

UAB „Baltic plastic products“ įmonės pagrindinė veikla: kamštelių PET buteliams gamyba. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir turimus žmogiškuosius išteklius, įmonė turi gebėjimų į rinką tiekti COVID-19 prevencijai skirtus produktus: asmens apsaugos priemones – gaminti dezinfekcinį skysti, gaminti buteliukus dezinfekciniam skysčiui ir jį supilstyti. Paruoštas ir supilstytas dezinfekcinis skystis bus naudojamas gydymo įstaigose, odontologijos klinikose, vaistinėse, laboratorijose, mobiliuose patikros punktuose ar laikinai įrengiamose gydymo vietose. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiant paslaugas, kurių metu turi būti užtikrinamas ne mažesnis kaip III saugumo lygis, turi būti naudojamos dezinfekavimo priemonės. Įmonė šiuo metu neturi tinkamos įrangos pagaminti dezinfekciniam skysčiui ir įrangos galinčios gaminti tarą reikalingą dezinfekciniam skysčiui supilstyti. Projekto įgyvendinimo metu įmonė planuoja įsigyti naują, modernią gamybos liniją, skirtą kovai su Covid-19 produktų gamybai. Gamybos liniją sudarys įranga dezinfekciniam skysčiui paruošti ir pagaminti tarą supilstymui, taip galutinis produktas dezinfekcinis skystis galės būti pateikiamas rinkai. Esami darbuotojai turi žinių ir įgūdžių, reikalingų darbui su gamybos linijos įranga. Įmonė taip pat jau turi pastovius žaliavų tiekėjus vietinėje rinkoje, Lietuvoje. Tačiau įmonė nebūtų pajėgi tokios įrangos įsigyti be ES struktūrinių fondų finansavimo.

Mūsų kokybę garantuoja ISO 9001 ir ISO 22000 standartai

Mūsų istorija

BPP 2004 metais įsikūrusi įmonė

Šiuo metu įmonė gamina įvairių tipų bei dydžių kamštelius, bei yra pasirengusi ir pajėgi atlikti specialius užsakymus.

UAB „Baltic Plastic Products“ neatsilieka nuo greitai besivystančio pasaulio ir yra viena iš pirmųjų įmonių, Europoje pradėjusi gaminti dvigubo sandarinimo kamštelius. Gaminami kamšteliai išsiskiria savo kokybe ir atitinka visus ES reikalavimus, keliamus maisto prekių tarai.

Todėl UAB „Baltic Plastic Products“ yra viena iš pagrindinių HDPE kamštelių gamintojų Lietuvoje, kuri teikia savo paslaugas ne tik Lietuvoje, bet ir bendradarbiauja su visame pasaulyje pripažintais įvairių gėrimų gamintojais. Gamyboje naudojamos pažangios technologijos, įrengimai bei žaliavos, dažai ir priedai iš tiekėjų, pripažintų Europoje bei pasaulyje.